Number of the records: 1  

Industry 4.0 – Changes in Business Administration Studies: The CDO As a Future Profile Description for the Graduates from this Field?

 1. Title Industry 4.0 – Changes in Business Administration Studies: The CDO As a Future Profile Description for the Graduates from this Field?
  TranslationPriemysel 4.0 – zmeny v štúdiách podnikovej správy: CDO ako budúci profil absolventov z tejto oblasti?
  Author infoSusann Wieczorek, Peter Dorčák, Peter Markovič
  Author Wieczorek Susann EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Co-authors Dorčák Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Markovič Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). Pp. 247-254 online. - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019 / Gregor Jiří ; Adámek Emil ; MEKON 2019 International Conference. ISBN 978-80-248-4280-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords priemysel 4.0 * revolúcia priemyselná * vzdelanie * vzdelanie ekonomické * vzdelávanie * vzdelávanie vysokoškolské * štúdium vysokoškolské * programy študijné * absolventi * správa podniku * riadenie podnikové * digitalizácia * miesta pracovné * zručnosti * kompetencie * schopnosti pracovné * podnik
  AnnotationOsoba na pozícii CDO (Chief Digital Officer) zodpovedná za digitálnu transformáciu spoločnosti. Aké zmeny vidia experti z podnikov a univerzít v štúdiách podnikovej administratívy – analýza rozhovorov a dotazníkov s 12 nemeckými expertmi. Technologické trendy pre rok 2019. Priemysel 4.0: príležitosť alebo riziko? Štúdium podnikovej správy s orientáciou na digitálnu kompetenciu. Podrobné zváženie kompetencií budúcich absolventov podnikovej správy. Odporúčania pre štúdium podnikového manažmentu v nadväznosti na snahy Svetového ekonomického fóra (WEF 2018).
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00098-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF750.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení