Number of the records: 1  

Do CAP Subsidies Stabilise Farm Income in Hungary and Slovenia?

 1. Title Do CAP Subsidies Stabilise Farm Income in Hungary and Slovenia?
  TranslationStabilizujú dotácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky príjmy fariem v Maďarsku a Slovinsku?
  Author infoŠtefan Bojnec, Imre Fertö
  Author Bojnec Štefan
  Co-authors Fertö Imre
  Source document Agricultural economics. Vol. 65, no. 3 (2019), s. 103-111. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords Slovinsko * Maďarsko * politika poľnohospodárska * dotácie * farmy * príjmy * analýzy * dekompozícia
  AnnotationZhodnotenie, či dotácie stabilizujú príjmy poľnohospodárskych podnikov a skúmanie, ako môžu dotácie časom znížiť variabilitu príjmov poľnohospodárskych podnikov. Analýza vzorky maďarských a slovinských fariem v období rokov 2007 - 2015. Analýza troch hlavných zložiek príjmu: tržby z príjmov, dotácie a náklady na vonkajšie faktory.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 3

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF570.7 KBverejne dostupné
Number of the records: 1