Number of the records: 1  

Nákladové funkcie v praxi

 1. Title Nákladové funkcie v praxi
  Author infoEmília Balážová, Ján Lichý, Rastislav Šulek
  Author Balážová Emília
  Co-authors Lichý Ján
  Šulek Rastislav
  Source document Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. Roč. 9, č. 2 (2018), s. 17-23. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2018. ISSN 1804-4166
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords podnik * funkcie nákladové * výsledok hospodársky * výkaz ziskov a strát * náklady variabilné * náklady fixné * metóda štvorcov najmenších
  AnnotationAplikovanie nákladových funkcií vo zvolenom podniku pomocou vybraných metód výpočtu fixných a variabilných nákladov. Pri zostavovaní modelov nákladových funkcií boli využité nasledovné metódy: aritmetická metóda, metóda nejmenších štvorcov a regresná a korelačná analýza). Vstupné údaje a informácie sú čerpané z účtovných výkazov podniku OP-TIM, s.r.o. za roky 2015–2018.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF305.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.