Number of the records: 1  

Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie

 1. Title Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác[elektronický zdroj]
  Author infoeditor: Radoslav Štefančík, recenzenti: Danuša Lišková, Irina Dulebová
  Another authors Štefančík Radoslav (Editor) EUBFAJKIK - Katedra interkultúrnej komunikácie FAJ
  Lišková Danuša (Recenzent) EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Dulebová Irina (Recenzent) EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Issue dataTrnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV , 2019. - CD-ROM 248 s. [13,38 AH]
  Issue1. vydanie
  ISBN978-80-972278-4-5
  NotePopis urobený: 22.5.2019
  Document kindmiscellanea
  LanguageSlovak, Czech, German, English
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazykoveda * terminológia * jazyky cudzie * komunikácia interkultúrna * výskum
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (29) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF17.4 MBz IP adresy SEK po prihlásení
  electonic book

  electonic book