Number of the records: 1  

Public Support Programs in Financing of Small and Medium - Sized Enterprises

 1. Title Public Support Programs in Financing of Small and Medium - Sized Enterprises
  TranslationProgramy verejnej podpory pri financovaní malých a stredných podnikov
  Author infoKatarína Belanová
  Author Belanová Katarína EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Journal Association 1901 Sepike. No. 23, (2019), pp. 32-36. - Frankfurt : Association 1901 SEPIKE. ISSN 2372-7438
  Issue dataTab.
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionGermany
  Keywords Európska únia * Slovensko * financovanie podnikov * podpora podnikania * podnik malý * podnik stredný * živnostníci * zdroje finančné
  AnnotationVyužitie verejných zdrojov vo financovaní MSP (2015 - 2017). Podiel podnikateľských subjektov žiadajúcich o verejnú podporu. Porovnanie Slovensko, Európska únia a Vyšehrádska štvorka.
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00165-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF202.7 KBverejne dostupné