Number of the records: 1  

Audit v samospráve

 1. Title Audit v samospráve . II. pasíva
  Author infoTatiana Macháčová
  Author Macháčová Tatiana
  Source document Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 14, č. 5 (2019), s. 26-31. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-0197
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords audit * samospráva * predpisy právne * Slovensko * pasíva * závierka účtovná konsolidovaná
  AnnotationPokračovanie príspevku z predchádzajúceho čísla. Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. definujú pojem štatutárny audit ako overovanie individuálnej účtovnej závierky, ako aj konsolidovanej závierky a taktiež overenie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy s údajmi uvedenými v účtovnej závierke.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 5