Number of the records: 1  

Neuere Forschungen zur Textlinguistik und Textkompetenz

 1. Title Neuere Forschungen zur Textlinguistik und Textkompetenz
  TranslationRecent Research on Text Linguistics and Text Literacy
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 11-18 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Dulebová Irina. ISBN 978-80-972278-4-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazykoveda * jazyky cudzie * nemčina * kompetencie
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-003, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF481 KBz IP adresy SEK po prihlásení