Number of the records: 1  

Cudzie jazyky v premenách času IX

 1. Title Cudzie jazyky v premenách času IX [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko)
  Parallel titleForeign Languages in Changing Times IX
  Author infozostavovateľ/editor: Roman Kvapil, recenzenti: Radoslav Štefančík, Helena Šajgalíková ... [et al.]
  Another authors Kvapil Roman (Compiler) EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Štefančík Radoslav (Recenzent) EUBFAJKIK - Katedra interkultúrnej komunikácie FAJ
  Šajgalíková Helena (Recenzent) EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Event/Corporation Cudzie jazyky v premenách času IX . Medzinárodná vedecká konferencia , 9. , Bratislava, Slovensko , 9.11.2018
  Ekonomická univerzita v Bratislave . Fakulta aplikovaných jazykov , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2019. - CD-ROM 554 s. [27,70 AH]
  Issue1. vydanie
  ISBN978-80-225-4614-0
  NotePopis urobený: 27.5.2019
  Document kindmiscellanea
  LanguageSlovak, Czech, German, English, Russian
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazykoveda * terminológia * jazyky cudzie * konverzácia * komunikácia interkultúrna * pedagogika * tlmočníctvo * prekladateľstvo * spoločnosť * veda * kultúra
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  References (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Call number910007
  No. of Archival CopyE19 00188-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF11.3 MBz IP adresy SEK po prihlásení
  electonic book

  electonic book

  Call numberLocationSublocationInfo
  910007SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only