Number of the records: 1  

Being a Learner-Centred Teacher of English as a Foreign Language (EFL) for 21st Century

 1. Title Being a Learner-Centred Teacher of English as a Foreign Language (EFL) for 21st Century
  Author infoKatarína Zamborová
  Author Zamborová Katarína EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 241-246 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Dulebová Irina. ISBN 978-80-972278-4-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie * pedagogika * jazyky cudzie * angličtina * učitelia * študenti
  AnnotationPorovnanie prístupu orientovaného na žiaka s tradičnými názormi na vyučovanie v 21. storočí. Úlohy, ktoré učiteľ anglického jazyka ako cudzieho so zameraním na žiaka preberá, ako aj praktické rady pre učiteľa cudzieho jazyka.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-012, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF564.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení