Number of the records: 1  

Text, Textkompetenz, Textgestaltung

 1. Title Text, Textkompetenz, Textgestaltung
  Parallel titleText, Textual Competence, Text Production
  TranslationText, textová kompetencia, tvorba textu
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). S. 130-138 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kvapil Roman ; Štefančík Radoslav ; Šajgalíková Helena ; Cudzie jazyky v premenách času IX Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4614-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazyk odborný * komunikácia * jazykoveda * odbornosť * písmo
  AnnotationJednou z najdôležitejších kompetencií vo výučbe cudzích jazykov je textová kompetencia, ktorá sa v posledných rokoch stala predmetom záujmu lingvistov. Problém prijímania a tvorby textu v procese učenia je úzko prepojený. Predpokladom pre textový dizajn je písomná spôsobilosť v nemčine, ktorá súvisí so štýlom a štylistickými prostriedkami. Základné otázky textovej lingvistiky vo výučbe cudzích jazykov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00188-015, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF173.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení