Number of the records: 1  

Slovotvorná štruktúra lexiky jazyka v médiách

 1. Title Slovotvorná štruktúra lexiky jazyka v médiách
  Parallel titleWord-formation Structure of the Lexis in the Language of Media
  Author infoDominika Vargová
  Author Vargová Dominika EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). S. 109-118 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kvapil Roman ; Štefančík Radoslav ; Šajgalíková Helena ; Cudzie jazyky v premenách času IX Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4614-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords lexikológia * didaktika * jazyky cudzie * angličtina * médiá
  AnnotationAnalýza slovnej zásoby periodika Newsweek, anglojazyčného periodika, ktoré sa venuje aktuálnym témam celosvetového diania. Slová sa excerpovali podľa ich funkcie a typov slovotvorných procesov, ktoré sú v textoch zastúpené. Boli zahrnuté lexikálne jednotky z oblasti politiky, ekonomiky, kultúry a všeobecnej slovnej zásoby. Praktické príklady využitia získaných informácií v procese výučby.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00188-014, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF190.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení