Number of the records: 1  

Typografické symboly ako spôsob abreviácie v elektronickej komunikácii v anglickom jazyku

 1. Title Typografické symboly ako spôsob abreviácie v elektronickej komunikácii v anglickom jazyku
  TranslationTypographical Symbols as a Way of Abbreviation in Electronic Communication in English
  Author infoEva Maierová
  Author Maierová Eva EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 112-117 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Dulebová Irina. ISBN 978-80-972278-4-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords komunikácia elektronická * jazyky cudzie * angličtina
  AnnotationElektronická komunikácia sa vyznačuje viacerými špecifickými znakmi v rôznych jazykových rovinách, medzi ktorými vystupuje do popredia ortografická a lexikálna rovina, kde sa používajú viaceré spôsoby skracovania podmienené o uplatnenie princípu hospodárnosti v jazyku, ale tiež kreativitou používateľov a hrou s jazykom. Využívanie typografických symbolov v elektronickej komunikácii v anglickom jazyku.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-015, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF469.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení