Number of the records: 1  

Asertívne podmienená aktívna výučba

 1. Title Asertívne podmienená aktívna výučba
  TranslationAssertively Conditioned Active Teaching
  Author infoRoman Kvapil
  Author Kvapil Roman EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source document Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 85-96 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Dulebová Irina. ISBN 978-80-972278-4-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie * vyučovanie * správanie * asertivita * študenti * učitelia * vzťahy medziľudské
  AnnotationTeoretické vymedzenie problematiky. Charakteristické znaky asertivity. Agresívne, pasívne a asertívne správanie. Odporúčania pre pedagogickú prax.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-019, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF878.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1