Number of the records: 1  

Trpný rod v kontexte výučby anglického odborného jazyka

 1. Title Trpný rod v kontexte výučby anglického odborného jazyka
  TranslationPassive Voice in ESP Context
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 129-136 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Dulebová Irina. ISBN 978-80-972278-4-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * univerzity * študenti * jazyky cudzie * angličtina * gramatika
  AnnotationProblematika osvojovania si a zvládnutia tvorby tvarov trpného rodu používateľmi cieľového odborného anglického jazyka. Sledovaná vzorka - poslucháči 1. a 2. ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave (poslucháči Obchodnej fakulty, Fakulty podnikového manažmentu a Fakulty hospodárskej informatiky) v počte 120. Analýza vstupnej úrovne zvládnutia trpného rodu poslucháčmi.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-022, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF727.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení