Number of the records: 1  

Problém viacjazyčnosti v Európskej únii

 1. Title Problém viacjazyčnosti v Európskej únii
  TranslationThe Problem of Multilingualism of the European Union
  Author infoTerézia Ondrušová
  Author Ondrušová Terézia EUBFAJKNJ - Katedra nemeckého jazyka FAJ
  Source document Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 137-142 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Dulebová Irina. ISBN 978-80-972278-4-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Európska únia * komunikácia * jazyky cudzie * angličtina * francúzština * nemčina
  AnnotationNa základe vzniku a rozširovania nadnárodných zoskupení možno očakávať, že nároky na jazykové práva budú rásť. Čo sa týka EÚ, je dôležitá prognostická činnosť a funkčné riešenie jazykovej problematiky, keďže už v súčasnosti dochádza k jazykovej nerovnosti. Možno očakávať, že regionálne jazyky, jazyky migrantov, ale aj niektoré národné jazyky sa budú čoraz viac používať ako nositelia slovesnosti a duchovných hodnôt a čoraz menej ako jazyky obchodných a priemyselných vzťahov. Tri typy používania jazykov v EÚ.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-023, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF567.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení