Number of the records: 1  

Pluricentrický charakter španielčiny

 1. Title Pluricentrický charakter španielčiny
  TranslationThe Pluricentric Character of Spanish
  Author infoMária Spišiaková
  Author Spišiaková Mária EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source document Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 176-188 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Dulebová Irina. ISBN 978-80-972278-4-5
  NoteVEGA 1/0107/18
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazyky cudzie * španielčina * gramatika * fonetika * lexikológia
  AnnotationŠpanielčina je dnes pojem dosť široký a môže sa ďalej zúžiť na termíny ako európska, americká, mexická, kubánska, kolumbijská, argentínska španielčina, atď. Je to jazyk, ktorým sa hovorí na štyroch kontinentoch. Hlavnou charakteristikou španielčiny je jednotnosť a rôznorodosť. Lexikálna rovina je najväčšia rovina jazyka, ktorá zároveň aj najľahšie a najskôr podlieha zmenám. Preto je aj na lexikálnej rovine najviac rozdielov medzi americkou a európskou španielčinou.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-028, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF796.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení