Number of the records: 1  

The Role of Social Companies in the Quality Growth of Human Capital

 1. Title The Role of Social Companies in the Quality Growth of Human Capital
  Parallel titleÚloha sciálnych podnikov pri skvalitňovaní ľudského kapitálu
  Author infoSylvia Bukovová, Ľubica Foltínová
  Author Bukovová Sylvia EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Foltínová Ľubica EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. S. 86-96 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Hrušovská Dana ; Szarková Miroslava ; Tršťanská Alena ; Miťková Veronika ; Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4618-8
  Issue dataGrafy
  NoteVEGA 1/0569/18. - VEGA 1/0215/18
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kapitál ľudský * ekonomika sociálna * podnikanie sociálne * dotácie štátne * rozvoj regionálny
  AnnotationRozbor ustanovení nového zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý sa zaoberá sociálnym podnikaním na Slovensku. Príklady z praxe novoregistrovaných podnikov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00199-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.2 MBz IP adresy SEK po prihlásení