Number of the records: 1  

Economic Analysis of Mergers of Business Entities of the Creative Industries

 1. Title Economic Analysis of Mergers of Business Entities of the Creative Industries
  Parallel titleEkonomická analýza fúzií podnikateľských subjektov kreatívneho priemyslu
  Author infoAndrej Kovalev
  Author Kovalev Andrej EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. S. 244-252 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Hrušovská Dana ; Szarková Miroslava ; Tršťanská Alena ; Miťková Veronika ; Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4618-8
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/0340/19
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords fúzie * priemysel kreatívny * analýza ekonomická * spoločnosti * akcie
  AnnotationEkonomická analýza fúzií podnikateľských subjektov a zhodnotenie modelového zlúčenia dvoch spoločností z kreatívneho priemyslu. Návrh fúzie spoločností na základe pomeru akcií.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00199-017, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF950.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení