Number of the records: 1  

Business Risk Measurement in Slovakia

 1. Title Business Risk Measurement in Slovakia
  Parallel titleMeranie rizika podnikania na Slovensku
  Author infoAlena Tóthová
  Author Tóthová Alena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. S. 436-444 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Hrušovská Dana ; Szarková Miroslava ; Tršťanská Alena ; Miťková Veronika ; Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4618-8
  Issue dataTab., vzorce
  NoteVEGA 1/0066/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords riziko * podnikanie * sektor finančný * konkurencieschopnosť * prostredie podnikateľské
  AnnotationVýskum možností kvantifikácie rizík podnikania. Skúmanie odchýlok slovenských sektorových finančných ukazovateľov, definícia medzikvartálenho rozpätia, identifikácia trendov. Premenlivosť v poslednom desaťročí.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00199-027, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF827.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení