Number of the records: 1  

Influence of Licence Fees on the Value of Transfered Intellectual Property

 1. Title Influence of Licence Fees on the Value of Transfered Intellectual Property
  Parallel titleVplyv výšky licenčného poplatku na hodnotu transferovaného duševného vlastníctva
  Author infoMiroslav Uhliar, Jan Havier
  Author Uhliar Miroslav EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Havier Jan EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. S. 445-452 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Hrušovská Dana ; Szarková Miroslava ; Tršťanská Alena ; Miťková Veronika ; Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4618-8
  Issue dataTab., vzorce
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vlastníctvo duševné * licencie * poplatky * štatistika * prieskum
  AnnotationHodnotenie duševného vlastníctva s využitím licenčných poplatkov. Zmeny hodnoty duševného vlastníctva v závislosti od výšky licenčných poplatkov. Určenie výšky licenčného poplatku na modelovom príklade. Vplyv typu subjektu na výšku poplatku.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00199-028, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.2 MBz IP adresy SEK po prihlásení