Number of the records: 1  

Friedmanova interpretácia Phillipsovej krivky

 1. Title Friedmanova interpretácia Phillipsovej krivky
  Parallel titleFriedman’s Interpretation of the Phillips Curve
  Author infoVladimír Gonda
  Author Gonda Vladimír EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 77-82 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords nezamestnanosť * inflácia * mzdy nominálne * trh práce * politika hospodárska
  AnnotationPhillipsova krivka vyjadruje vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou. Prvýkrát sa objavila v pionierskej štúdii novozélandského ekonóma A. W. Phillipsa, ktorý v roku 1958 zverejnil výsledky svojho výskumu o vzťahu nezamestnanosti a nominálnych miezd v Spojenom kráľovstve za takmer storočné obdobie (1861-1957). Podľa Phillipsa medzi nominálnymi mzdami a mierou nezamestnanosti existuje inverzný vzťah. Friedman prišiel s novou interpretáciou Phillipsovej krivky, do ktorej zapracoval prirodzenú mieru nezamestnanosti a inflačné očakávania. Pripúšťa, že vláda svojou hospodárskou politikou môže krátkodobo dosiahnuť zníženie nezamestnanosti, avšak za cenu vyššej inflácie.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-007, kópia plného textu