Number of the records: 1  

Vplyv členstva SR v EÚ na výkonnosť ekonomiky a proces konvergencie

 1. Title Vplyv členstva SR v EÚ na výkonnosť ekonomiky a proces konvergencie
  Parallel titleImpact of Slovakia’s EU Membership on Economic Performance and Convergence Process
  Author infoJán Lisý
  Author Lisý Ján EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 142-147 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kapitál ľudský * vzdelávanie * veda * výskum * financie * výdavky * rast hospodársky * výkonnosť ekonomiky * inovácia * konvergencia
  AnnotationInvestície do ľudského kapitálu ako nevyhnutný predpoklad zvyšovania výkonnosti ekonomiky. Verejné výdavky na vzdelávanie vo vybraných krajinách EÚ (2002-2011). Výdavky na vedu a výskum (2006-2016). Racionálna alokácia a efektívne využívanie zdrojov v intenciách technologického rozvoja.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-016, kópia plného textu

Number of the records: 1