Number of the records: 1  

Nové spôsoby oceňovania technických rezerv v poisťovniach

 1. Title Nové spôsoby oceňovania technických rezerv v poisťovniach
  Parallel titleNew Ways of Technical Reserves Valuations in Insurance Companies
  Author infoAnna Majtánová
  Author Majtánová Anna EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 148-157 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poisťovne * zmluvy poistné * rezervy technické * poistenie životné * poistenie neživotné * odhady * marža
  AnnotationPoisťovne a ich postavenie na finančnom trhu. Teoretické vymedzenie technických rezerv. Tvorba technických rezerv vo vybraných poisťovniach. Najlepší odhad a riziková marža. Test primeranosti rezerv.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-017, kópia plného textu