Number of the records: 1  

Vplyv nového regulačného systému na poistný trh

 1. Title Vplyv nového regulačného systému na poistný trh
  Parallel titleImpact of the New Regulatory System on the Insurance Market
  Author infoAnna Majtánová, Patrik Marcinech
  Author Majtánová Anna EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Co-authors Marcinech Patrik EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 158-167 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poisťovne * legislatíva * regulácia * poistenie životné * poistenie neživotné * poistné * investície * portfólio * dlhopisy * akcie * listy podielové * nehnuteľnosti
  AnnotationSmernica Solventnosť II - nový legislatívny rámec regulujúci činnosť poisťovní a zaisťovní v Európskej únii. Charakteristika slovenského poistného trhu. Štruktúra hrubého predpísaného pistného (HPP) poisťovní pôsobiacich na slovenskom poistnom trhu k 31.12.2017. Kompozícia kumulatívneho investičného portfólia slovenských poisťovní. Vývoj kompozície kumulatívneho investičného portfólia (2010-2017).
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-018, kópia plného textu