Number of the records: 1  

Inflation in the V4 Countries - Macroeconomic Consequences

 1. Title Inflation in the V4 Countries - Macroeconomic Consequences
  Parallel titleInflácia v krajinách V4 - makroekonomické dôsledky
  Author infoMarcel Novák
  Author Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. Pp. 159-167. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kotlebová Jana ; Baumöhl Eduard ; Brokešová Zuzana ; ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems International Conference. ISBN 978-80-225-4609-6
  NoteVEGA 1/0246/16. - ITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords inflácia * mzdy nominálne * zadlženosť
  AnnotationAnalýza dopadov a dôsledkov inflačného a deflačného cenového vývoja u rôznych hospodárskych subjektov. Použitá komparatívna analýza cenového vývoja v krajinách V4 potvrdzuje rozličný cenový vývoj v niektorých krajinách.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - BOOKS
  No. of Archival CopyE19 00224-006, kópia plného textu