Number of the records: 1  

Postavenie a problémy rizikových skupín obyvateľstva na trhu práce

 1. Title Postavenie a problémy rizikových skupín obyvateľstva na trhu práce
  Parallel titleThe Position and Problems of Risk Population Groups in the Labor Market
  Author infoEleonóra Matoušková
  Author Matoušková Eleonóra EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 186-191 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032. - VEGA 1/0246/16
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords trh práce * nezamestnanosť * nezamestnaní * absolventi * osoby zdravotne postihnuté * ženy * vek
  AnnotationNezamestnaní a uchádzači o zamestnanie - vysvetlenie pojmov. Znevýhodňované osoby na trhu práce: absolventi stredných a vysokých škôl, osoby v preddôchodkovom veku, osoby so zdravotným postihnutím, ženy, osoby dlhodobo nezamestnané.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-022, kópia plného textu