Number of the records: 1  

Remitencie - trendy a efekty

 1. Title Remitencie - trendy a efekty
  Parallel titleRemittances - Trends and Effects
  Author infoKatarína Mertanová
  Author Mertanová Katarína EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 192-200 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteVEGA 1/0393/16. - ITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords práca v zahraničí * migrácia * pohyb síl pracovných medzinárodný * remitencie * únik mozgov * dane * poplatky * krajiny rozvojové * krajiny vyspelé * chudoba
  AnnotationSúčasné trendy v remitenciách. Vývoj tokov remitencií do rozvojových krajín. Cieľové krajiny remitencií. Krajiny, v ktorých majú remitencie najvyšší podiel na HDP. Krajiny, z ktorých odchádza najviac remitencií. Koridory, cez ktoré prechádza najväčší objem remitencií. Efekty remitencií v rozvojových krajinách. Ekonomické riziká migrácie a remitenicií. Faktory, ktoré ovplyvňujú efekty remitencií.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-023, kópia plného textu

Number of the records: 1