Number of the records: 1  

Vývoj a stabilita v bankovej oblasti na pozadí formovania Bankovej únie

 1. Title Vývoj a stabilita v bankovej oblasti na pozadí formovania Bankovej únie
  Parallel titleDevelopment and Stability in the Banking Sector Against the Background BU
  Author infoMarcel Novák
  Author Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 218-227 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Európska únia * eurozóna * únie bankové * banky * dohľad bankový * regulácia * ochrana vkladov * analýza swot
  AnnotationPiliere bankovej únie: jednotný mechanizmus dohľadu, jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, jednotný systém ochrany vkladov. Časová os kreovania bankovej únie. SWOT analýza bankovej únie.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-026, kópia plného textu