Number of the records: 1  

Odchýlky v morálnom správaní spotrebiteľov na poistnom trhu

 1. Title Odchýlky v morálnom správaní spotrebiteľov na poistnom trhu
  Parallel titleDeviations of Honest Behaviour of Consumers in the Insurance Market
  Author infoTomáš Ondruška, Veronika Bukovčáková
  Author Ondruška Tomáš EUBFNHKPO - Katedra poisťovníctva FNH
  Co-authors Bukovčáková Veronika
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 250-256 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032. - VEGA 1/0827/18. - VEGA 1/0466/19
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords poistenie * trh poistný * spotreba * správanie spotrebiteľa * etika * morálka * prieskum
  AnnotationRôzne pohnútky a vplyvy, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebiteľ sa pri spotrebúvaní statkov a služieb nebude správať morálne. Vnímanie nečestného správania na slovenskom poistnom trhu z pohľadu trhu tovarov a poistenia testované prostredníctvom dotazníkového dopytovania.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-029, kópia plného textu