Number of the records: 1  

Prínos Perrouxa k rozvoju priestorovej ekonómie a analýze rozvojových krajín

  1. Title Prínos Perrouxa k rozvoju priestorovej ekonómie a analýze rozvojových krajín
    Parallel titleThe Contribution of Perroux to the Development of Spatial Economics and the Analysis of Developing Countries
    Author infoMagdaléna Přívarová
    Author Přívarová Magdaléna EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
    Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 303-310 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
    NoteITMS 26240120032
    Document kindschedule of articles from year books
    LanguageSlovak
    Country of EditionSlovak Republic
    Keywords krajiny rozvojové * regióny * rozvoj regionálny * politika regionálna * rozvoj hospodársky * chudoba * náklady životné * potreby životné * teórie ekonomické * ekonómovia
    AnnotationAnalýza ekonomík krajín tretieho sveta. Deformácia a absencia pokrytia životných nákladov. Perrouxovská vízia rozvoja. Znižovanie chudoby ako bezprostredný cieľ rozvoja. Teória pólov rozvoja a jej prínos do priestorovej ekonomiky a regionálnej politiky.
    Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
    DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    No. of Archival CopyE19 00237-036, kópia plného textu