Number of the records: 1  

Konkurencieschopnosť pracovnej sily v SR

 1. Title Konkurencieschopnosť pracovnej sily v SR
  TranslationWorkforce Competitiveness in Slovakia
  Author infoAlexander Karšay
  Author Karšay Alexander
  Source document BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 27, č. 3 (Jún 2019), s. 13-19. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Slovensko * stredná Európa * východná Európa * sily pracovné * trh práce * náklady mzdové * náklady práce * produktivita práce * konkurencieschopnosť * mzdy
  AnnotationPohľad na vývoj nákladov na pracovnú silu v posledných rokoch a porovnanie s vývojom v krajinách strednej a východnej Európy, ako aj v starších členských krajinách EÚ (EÚ15). Úroveň nákladov práce v SR a porovnanie s produktivitou práce . Komparácia pomeru týchto dvoch veličín v SR s inými krajinami. Príčiny rozdielov v úrovni miezd medzi SR a vyspelými ekonomikami.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 3

  File nameSizeTyp prístupu
  „Plný text PDF“.568.9 KBverejne dostupné