Number of the records: 1  

Co-Movements of the Selected Currencies

 1. Title Co-Movements of the Selected Currencies
  Parallel titleSpoločný pohyb vybraných mien
  Author infoMichaela Chocholatá
  Author Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). S. 5-10 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Reiff Marian ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Čičková Zuzana ; Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII Medzinárodný vedecký seminár. ISBN 978-80-225-4617-1
  NoteVEGA 1/0248/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords peniaze * mena * koruna * jen * euro * dolár * kurz výmenný * analýzy
  AnnotationPosúdenie vývoja českej koruny (CZK) a japonského jenu (JPY) v závislosti od pohybu globálnych mien – eura a amerického doláru pre denné dáta v období rokov 2015-2018. Senzitivita pohybu meny (t.j. CZK, resp. JPY) meraná na báze hodnôt parametrov beta-EUR a beta-USD, ktoré sú indikátormi citlivosti pohybu analyzovanej meny na pohyb eura, resp. amerického doláru.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00241-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF523.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení