Number of the records: 1  

Úvod do analýzy priestorovej autokorelácie s programovacím jazykom R

 1. Title Úvod do analýzy priestorovej autokorelácie s programovacím jazykom R
  Parallel titleAn Introduction to Analysis of Spatial Autocorrelation with Programming Language R
  Author infoStanislav Kováč
  Author Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). S. 90-97 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Reiff Marian ; Lukáčik Martin ; Brezina Ivan ; Čičková Zuzana ; Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII Medzinárodný vedecký seminár. ISBN 978-80-225-4617-1
  NoteVEGA 1/0248/17. - VEGA 1/0294/18
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords programovanie * jazyky programovacie * korelácia * matice * štatistika * analýzy
  AnnotationPrerekvizity analýzy: susednosť a matica váh. Testovanie autokorelácie s programovacím jazykom R.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00241-008, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF431.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení