Number of the records: 1  

Administrative Fragmentation and Productivity of Firms. Case Study: Slovakia

 1. Title Administrative Fragmentation and Productivity of Firms. Case Study: Slovakia
  Author infoTomáš Černěnko, Vladimír Peciar
  Author Černěnko Tomáš EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Co-authors Peciar Vladimír
  Source document Current Trends in Public Sector Research 2019 : Proceedings of the 23rd International Conference, 24-25 January 2019, (Brno, Czech Republic). S. 66-75 online. - Brno : Masaryk University, 2019 / Dvořáková Petra ; Beblavá Emília ; Current Trends in Public Sector Research 2019 International Conference. ISBN 978-80-210-9256-3. ISSN 2336-1239
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords produktivita * administratíva * regióny
  AnnotationAdministratívna štruktúra Slovenska patrí k najviac rozdrobeným v Európe. Niektorí odborníci tvrdia, že administratívna fragmentácia vedie k slabému inštitucionálnemu prostrediu, a preto spomaľuje hospodársky rozvoj na miestnej úrovni. Zistenie, či fragmentovaná administratívna štruktúra v slovenských funkčných hospodárskych regiónoch má vplyv na produktivitu firiem so sídlom v týchto regiónoch. Použitie regresného modelu na vysvetlenie zmeny produktivity firmy.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00291-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF343.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení