Number of the records: 1  

Výška licenčných poplatkov vo väzbe na transfer a ohodnocovanie duševného vlastníctva

 1. Title Výška licenčných poplatkov vo väzbe na transfer a ohodnocovanie duševného vlastníctva
  Parallel titleThe Amount of the Royalties in the Relationship of the Transfer and Valuation of Intellectual Property
  Author infoJan Havier
  Author Havier Jan EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. Roč. 23, č. 2 (2019), s. 6-11. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vlastníctvo duševné * aktíva nehmotné * firmy * ohodnocovanie * poplatky * licencie * prieskum
  AnnotationVyužívanie duševného vlastníctva a jeho význam. Ohodnocovanie duševného vlastníctva metódou licenčnej analógie. Výsledky prieskumu využívania duševného vlastníctva v SR a ČR. Poradie a priemerné pridelené body významnosti vybraným predmetom duševného vlastníctva v analyzovaných subjektoch. Výška licenčného poplatku ako percento z tržieb.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF326.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení