Number of the records: 1  

Zur Relevanz der Forschung der gesprochenen deutschen Sprache

 1. Title Zur Relevanz der Forschung der gesprochenen deutschen Sprache
  TranslationO relevancii výskumu hovorenej nemčiny
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-1 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. S. 1-7 CD-ROM. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019 / Lančarič Daniel ; Javorčíková Jana ; Šipošová Martina ; Lagerová Viera. ISBN 978-80-8177-057-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords nemčina * jazyky cudzie * komunikácia * vedy humanitné * preklady
  AnnotationPoukázanie na význam ústnej komunikácie vo výučbe nemčiny. Analýza podpory súčasných konvezračných zručností. Diskusia o aspektoch lingvistického výskumu hovoreného nemeckého jazyka.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00296-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF7.6 MBz IP adresy SEK po prihlásení