Number of the records: 1  

Modelovanie rizika rezerv založeného na agregovaných (trojuholníkových) dátach pomocou zovšeobecnených lineárnych modelov

 1. Title Modelovanie rizika rezerv založeného na agregovaných (trojuholníkových) dátach pomocou zovšeobecnených lineárnych modelov
  Parallel titleReserve Risk Theory Based on Aggregated (Triangle) Data Using Generalized Linear Models
  Author infoMarek Strežo, Vladimír Mucha
  Author Strežo Marek EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Co-authors Mucha Vladimír EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Source document Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. S. 75-82 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Ondrejková Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-225-4626-3
  NoteVEGA 1/0120/18. - VEGA 1/0647/19
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords modely aktuárske * modely lineárne * modelovanie * systémy počítačové * jazyky programovacie * rezervy technické * poistné * škody * dáta * prognózy * aktuári * metódy matematické * metódy štatistické * softvér
  AnnotationNajčastejšie používané modely, pomocou ktorých je odhadnutá konečná výška technických rezerv. Stochastické modely a chyby prognóz. GLM model pri výpočte technických rezerv na poistné plnenia. Predisperzovaný Poissonov model. Mackov GLM model. Boostrap GLM. Prípadové štúdie, týkajúce sa úloh vyplývajúcich z konceptu stanovenia rezerv, realizované pomocou jazyka R. Meranie rizika, že súčasná úroveň technických rezerv nebude pokrývať náhodnú celkovú škodu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00273-012, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.2 MBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1