Number of the records: 1  

Comparison of the Quality of Accommodation Services in Czech and Slovak Border Areas

 1. Title Comparison of the Quality of Accommodation Services in Czech and Slovak Border Areas
  Parallel titleSrovnání kvality ubytovacích služeb v českých a slovenských příhraničních oblastech
  Author infoPavel Blecharz, Hana Štverková
  Author Blecharz Pavel
  Co-authors Štverková Hana
  Source document Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. S. 78-85. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Hrušovská Dana ; Szarková Miroslava ; Tršťanská Alena ; Miťková Veronika ; Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4618-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords ubytovanie * služby * Česko * Slovensko * výskum * zákazníci * dotazníky * metódy výskumu * techniky výskumné * spokojnosť zákazníkov
  AnnotationVýskum spokojnosti zákazníka s ubytovacími službami vo vybraných prihraničných regiónoch Českej republiky a Slovenska. Hodnotenie spokojnosti zákazníka založené na dátach získaných zo zákazníckeho prieskumu. Výskumná metóda European Customer Satisfaction Index a jej sedem premenných. Výsledky vyhodnotené pomocou štatistickej techniky ANOVA (Analysis of Variance).
  DatabaseARTICLES