Number of the records: 1  

Acquiring the Knowledge and Important Vocabulary in the Area of Management in a Business English Course

 1. Title Acquiring the Knowledge and Important Vocabulary in the Area of Management in a Business English Course
  TranslationNadobúdane vedomostí a dôležitej slovnej zásoby v oblasti manažmentu v kurze obchodnej angličtiny
  Author infoZuzana Hrdličková
  Author Hrdličková Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. Roč. 8, č. 15 (2019), s. 67-76. - Bratislava : EKONÓM, 2019. ISSN 1338-6743
  Issue dataTab.
  NoteKEGA 015EU-4/2017
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazyky cudzie * angličtina * spoločnosti obchodné * administratíva * zásoba slovná * manažment
  AnnotationPohľad na znalosti, ktoré by mali preukázať vysokoškolskí študenti v oblasti riadenia malých podnikov.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00325-006, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 15