Number of the records: 1  

Grundelegende Bemerkungen zur Problematik des „Sprachverfalls“ im Deutschen

 1. Title Grundelegende Bemerkungen zur Problematik des „Sprachverfalls“ im Deutschen
  TranslationZákladné poznámky k problematike „jazykového prepadu“ v nemčine
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. Vol. 11, č. 1 (2019), s. 6-14. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2019. ISSN 2454-0145
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazyky cudzie * nemčina * angličtina * lexikológia * spoločnosť * slovotvorba * zásoba slovná
  AnnotationVo vedeckých kruhoch pokračuje diskusia o vplyve angličtiny na nemecký jazyk. Do tejto diskusie sú zapojení vedci z rôznych oblastí, rovnako lingvisti, historici, učitelia, autori publikácií, sociológovia a iní. Riešenie otázky straty vedúceho postavenia nemeckého jazyka ako vedeckého a svetového jazyka. Jedným z dôvodov je podľa vedcov veľké množstvo prevzatých slov z anglického jazyka.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00509-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF393 KBz IP adresy SEK po prihlásení