Number of the records: 1  

Die kommunikativ orientierte Textlinguistik

 1. Title Die kommunikativ orientierte Textlinguistik
  TranslationTextová lingvistika v komunikácii
  Author infoLívia Adamcová
  Author Adamcová Lívia EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. S. 1-9 CD - ROM. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019 / Lančarič Daniel ; Javorčíková Jana ; Šipošová Martina ; Lagerová Viera. ISBN 978-80-8177-058-6
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jazykoveda * jazyky cudzie * nemčina * didaktika * komunikácia * tlmočníci
  AnnotationDefinovanie textu a textovej lingvistiky ako moderných pojmov súčasnej lingvistiky. Poukázanie na nutnosť získavania rôznych zručností pri práci s textom v cudzojazyčnom prostredí v oblasti translatológie.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00363-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF8.5 MBz IP adresy SEK po prihlásení