Number of the records: 1  

Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia

 1. Title Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia
  Author infoDarina Orbánová, Ľudmila Velichová, lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumanová
  Author Orbánová Darina EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Co-authors Velichová Ľudmila EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Another authors Glatzová Eva (Recenzent)
  Skladanová Daniela (Recenzent)
  Neumanová Anna (Recenzent)
  Issue dataBratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá , 2019. - [236 s.] [11,95 AH]
  Issue6. aktualizované a prepracované vydanie
  ISBN978-80-10-03609-7
  Document kindtextbooks
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Keywords podnik * ekonómia * hospodárstvo podnikové * pojmy * kategórie ekonomické * trh * mechanizmus trhový * hospodárstvo národné * procesy podnikové * podnikanie * styk platobný
  Public work categorySecondary and primary school-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00409-001, kópia titul. strany