Number of the records: 1  

Zákon o sociálnom poistení s komentárom

 1. Title Zákon o sociálnom poistení s komentárom
  Author infoLukáš Fudák
  Author Fudák Lukáš (Commentator for written text)
  Source document Poradca. Roč. 25, č. 1-2 (2020), s. 6-479. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583
  NotePrílohy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zákony * novelizácia * poistenie sociálne * poistenie nemocenské * poistenie dôchodkové * poistenie v nezamestnanosti * poistenie úrazové * poisťovne sociálne
  AnnotationÚplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Komentár k jednotlivým paragrafom.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 1-2

Number of the records: 1