Number of the records: 1  

Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na metodický postup znalca v odvetví Personalistika

 1. Title Vplyv nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky na metodický postup znalca v odvetví Personalistika
  Parallel titleJudgments of the Constitutional Court of Slovakia and Their Infuence on the Methodical Procedure at Processing Forensic Expertiese in Labour Field
  Author infoJakub Kintler
  Author Kintler Jakub EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. S. 32-39 online. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019 / Sedláková Iveta ; Čorejová Andrea ; Čorejová Tatiana ; Grisáková Nora ; Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. ISBN 978-80-554-1584-0
  NoteVEGA 1/0340/19
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords znalci * personalistika * súdy ústavné * poistenie sociálne * zákonník občiansky
  AnnotationPoukázanie na skutočnosť, akým spôsobom nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky ovplyvňujú prácu znalca v odbore Ekonómia a manažment odvetvia Personalistika. Spôsob, ako postupovať pri implementácii Nálezov Ústavného súdu do znaleckej činnosti.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00416-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF725.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení