Number of the records: 1  

Bezdôvodné obohatenie v znaleckom dokazovaní

 1. Title Bezdôvodné obohatenie v znaleckom dokazovaní
  Parallel titleUnjust Enrichment in Expert Evidence
  Author infoDaniela Rybárová
  Author Rybárová Daniela EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. S. 76-81 online. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019 / Sedláková Iveta ; Čorejová Andrea ; Čorejová Tatiana ; Grisáková Nora ; Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. ISBN 978-80-554-1584-0
  NoteVEGA 1/0340/19
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords znalci * činnosť trestná * legislatíva * ceny
  AnnotationProblematika bezdôvodného obohatenia v súvislosti s úlohou znalca v súdnych sporoch týkajúcich sa danej problematiky. Bezdôvodné obohatenie v právnych normách. Určenie výšky bezdôvodného obohatenia vo vybraných rozsudkoch. Modelový prípad určenia výšky bezdôvodného obohatenia.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00416-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF404 KBz IP adresy SEK po prihlásení