Number of the records: 1  

Hodnotové konsekvencie reálnych opcií

 1. Title Hodnotové konsekvencie reálnych opcií
  Parallel titleValue Consequences of Real Options
  Author infoPeter Štetka
  Author Štetka Peter EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. S. 82-88 online. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019 / Sedláková Iveta ; Čorejová Andrea ; Čorejová Tatiana ; Grisáková Nora ; Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. ISBN 978-80-554-1584-0
  NoteVEGA 1/0876/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords hodnota * znalci * opcie reálne * riziko
  AnnotationZákladné vymedzenie reálnych opcií a ich zachytenie v účtovnej evidencii podniku. Ohodnocovanie a reálne riziko opcií.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00416-005, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF712.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení