Number of the records: 1  

Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development

 1. Title Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development : International Scientific Journal
  Issue dataNitra : Slovak University of Agriculture in Nitra
  ISSN1339-3367 (online) , 1338-8339 (print)
  Note[Do r. 2021 Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable]. - Spracovnaý v EKO-INDEX 2017-
  Periodicity2x ročne
  Years of Consumption2018-
  Years of Storageuchovávame trvale vo fonde SEK
  Document kindčasopisy
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords rozvoj trvalo udržateľný * manažment environmentálny * zdroje prírodné * spolupráca medzinárodná * podnikanie medzinárodné * Vyšehradská štvorka
  AnnotationProblematika vyšehradských krajín a spolupracujúcich regiónov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a biohospodárstva na globálnej, európskej, regionálnej a miestnej úrovni. Podnikanie, medzinárodný obchod a inovácie.
  URLhttp://vua.uniag.sk/journal/issues
  DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  References (50) - ARTICLES
  ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  Numbers2023: 1, 2
  2022: 1, 2
  2021: 1, 2
  2020: 1, 2
  2017: 1, 2
  Bunches2019: 1-2
  2018: 1-2

  Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development

  electronic journal

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.