Number of the records: 1  

Entering into the Register of Providers of Special Financial Education

 1. Title Entering into the Register of Providers of Special Financial Education
  TranslationZápis do registra poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania
  Author infoAndrea Slezáková
  Author Slezáková Andrea EUBOBFKOP - Katedra obchodného práva OBF
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 12, č. 1 (2019), s. 102-108 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie * gramotnosť * zručnosti * poradcovia finanční * legislatíva * registre
  AnnotationŠpeciálne finančné vzdelávanie je jednou zo zložiek odbornej spôsobilosti. Účelom nariadenia je poskytnúť jednotlivcom vedomosti a zručnosti tak, aby sú splnené minimálne požiadavky zákona, vzhľadom na zložitosť a rozsah činností vykonávaných finančnými agentmi a finančnými poradcami. Cieľom osobitného finančného vzdelávania je formovať a prehlbovať informácie súvisiace s reguláciou v sektore v roku 2007 ktoré finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo sa uskutoční.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00543-001, online
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF125.6 KBverejne dostupné
Number of the records: 1