Number of the records: 1  

Gender Inequality from a Cultural Perspective

 1. Title Gender Inequality from a Cultural Perspective
  TranslationRodová nerovnosť z kultúrneho hľadiska
  Author infoTatiana Hrivíková
  Author Hrivíková Tatiana EUBFAJKIK - Katedra interkultúrnej komunikácie FAJ
  Source document Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 388-398 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Štefančík Radoslav ; Seresová Katarína ; Lišková Danuša ; Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4641-6
  Issue dataTab.
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords nerovnosť rodová * kultúra * ženy * diskriminácia * politika
  AnnotationRodová identita ako jedna z početných zložiek identity jednotlivca. Analýza najnovších meraní rodovej nerovnosti a jej dôsledkov pre kultúru, život jednotlivcov a hospodársky rozvoj krajín, najmä členov Európskej únie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00512-020, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF506.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení