Number of the records: 1  

Elementárium ekonomického výskumu

 1. Title Elementárium ekonomického výskumu [elektronický zdroj]
  Author infoPaula Puškárová, recenzenti: Miroslav Karlíček, Martin Lábaj
  Author Puškárová Paula EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Another authors Karlíček Miroslav (Recenzent)
  Lábaj Martin (Recenzent) EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Corporation Ekonomická univerzita v Bratislave . Obchodná fakulta , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2019. - online 101 s. [7,66 AH]
  Issue1. vydanie
  ISBN978-80-225-4647-8
  NoteVEGA 1/0812/19. - Popis urobený: 25.10.2019
  Document kindtextbooks
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.1 - Ekonomická veda
  Keywords veda ekonomická * výskum ekonomický * zdroje informácií * literatúra * bibliografia * hypotézy * koncepcie * analýzy * meranie * experimenty * dizajn
  Public work categoryAcademic school-books issued in home editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00564-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF2.7 MBverejne dostupné
  electonic book

  electonic book